Niet voor publicatie

Als freelance copywriter schrijf ik ook interne stukken, die niet bedoeld zijn voor publicatie. Hieronder een selectie:

Strategisch communicatieplan
Opdrachtgever: SOV concept en vormgeving
Klant: De Schagen Groep
Soort tekst: Strategisch plan voor externe communicatie. Bevat onder meer de missie, visie, corporate story, kernwaarden, archetype en merkbelofte.

Aanbesteding
Opdrachtgever: Nijhuis Bouw BV
Soort tekst: Motivatiedocument als onderdeel van de Europese aanbesteding.

Toekomstvisie
Opdrachtgever: GGD Twente

Soort tekst: Taakopvatting en toekomstvisie voor de GGD.

Strategisch communicatieplan
Opdrachtgever: SOV concept en vormgeving
Klant: Infomedics
Soort tekst: Strategisch plan voor externe communicatie. Bevat onder meer de missie, visie, positionering, corporate story en pay-off.

Pitch Saxion
Opdrachtgever: SOV concept en vormgeving
Klant: Saxion Hogescholen
Soort tekst: Strategisch plan arbeidsmarktcampagne

Strategisch communicatieplan
Opdrachtgever: SOV concept en vormgeving
Soort tekst: Strategisch plan voor externe communicatie. Bevat onder meer: missie, visie, corporate story, merkwaarden, positionering en archetype.