WijkActiePlan Gemeente Enschede

Ex-minister Ella Vogelaar zette ze op de agenda: veertig wijken met verschillende problemen. De één noemt ze krachtwijken, de ander zegt prachtwijken. Maar hoe krachtig of prachtig zijn de ‘Vogelaarwijken’ anno nu? Het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie wil een jaarlijkse voortgangsrapportage. Een boekwerk onder de noemer WAP, of WijkActiePlan.

Prachtwijk
In het boek is voor elke wijk een aantal pagina’s gereserveerd. Zo ook voor de wijk Velve-Lindenhof in Enschede. Woordhuis mocht deze voortgangsrapportage schrijven. In overleg met de gemeente, beschreef ik de ontwikkelingen vanuit vier perspectieven:

- De drie woningcorporaties die de herstructurering uitvoeren;
– De coördinator van het unieke project ‘Wijkcoaches’;
– Eén van de vijf gezinnen die hun nieuwe huurwoning zelf mochten ontwerpen (project HuurWensWoningen);
– De wethouder van het Stadsdeel.

Hoe houden we het boeiend?
De minister leest niet alleen over Velve-Lindenhof. Er zijn in totaal veertig verhalen, dus hoe spring je eruit? Wij besloten om niet te streven naar een volledig verslag. Natuurlijk mogen de belangrijkste cijfers, projecten en (onderbuik)gevoelens niet ontbreken. Maar het verhaal moet beknopt zijn en veel vertellen met weinig woorden. Het moet lezen als een trein. Geen ambtelijk taalgebruik en geen uitputtende opsomming van feiten.

Goed verhaal
Ondanks de krappe deadline en de lastige periode – midden in de zomervakantie – kregen we het vlot rond. Een goede samenwerking en een goed verhaal.

Diversiteit in een duurzame wijk

De bestemmingsplannen liggen ter visie, het stedenbouwkundig ontwerp is klaar, bewoners zien hun woonwensen terug in de bouwplannen, de wijk wordt ruim en groen en de sloophamers gaan bijna aan de slag.

Wijkcoaches komen overal binnen

Anya Smits, coördinator van de Velve-Lindenhof wijkcoaches, heeft het succesverhaal al vaak verteld. De coaches komen over de vloer bij (multiprobleem)gezinnen, die vrijwillig meewerken.

Project HuurWensWoning heeft veel potentie

Woningcorporatie De Woonplaats geeft vijf gezinnen de regie over het ontwerp van hun eigen huurwoning. Ze zijn de particuliere opdrachtgevers en begeleiden alles zelf.

Gemeente gaat scoren in de wijk

De bewoners, de corporaties en de gemeente Enschede stelden samen het WijkActiePlan (WAP) op. Doelstellingen hierin zijn bijvoorbeeld het realiseren van het Hart van de…